Stiùdeo Mìrean-measgaichte
Picture of rabbit in front of screenshot of activity.

Faclan rin litreachadh airson practas

Tha seata liostaichean an seo airson gach bliadhna sgoile bho P1-P7. Tha 40 liosta anns gach seata – 1 airson gach seachdain. Tha cuid de dh’fhaclan a’ nochdadh barrachd air aon turas gus ionnsachadh a dhaingneachadh. Cliogaibh air a’ chairt cheart airson na bliadhna agaibh.

Gheibh tidsearan cuideachd cothrom liostaichean sònraichte de dh’fhaclan a chruthachadh dha na sgoilearan aca an seo.

Airson taic le sràcan cliogaibh an seo.