Stiùdeo Mìrean-measgaichte
Seachdain 1
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
car cus làr
Seachdain 2
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
càl càr dol lus
Seachdain 3
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
ad mac muc fàg
Seachdain 4
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
gas gùn goc ràn
Seachdain 5
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
lag cùl an
Seachdain 6
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
àl mòr san
Seachdain 7
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
sad dad cùm fòn
Seachdain 8
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
muc na mo rùm
Seachdain 9
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
càr cur car lus
Seachdain 10
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
gorm fàs àrd coma
Seachdain 11
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
suas fuar dhà dhaor
Seachdain 12
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
dhol sùgh ròn tòrr
Seachdain 13
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
fhuar phòs phut phòg
Seachdain 14
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
dhut ball call poll
Seachdain 15
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
toll ann bonn fonn
Seachdain 16
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
cam dam lom gann
Seachdain 17
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
blas blàth clach clann
Seachdain 18
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
cluas glac cnap cnàmh
Seachdain 19
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
gnog cnoc glan brag
Seachdain 20
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
broc bròg droch grod
Seachdain 21
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
prann sròn tràth trom
Seachdain 22
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
sruth bhrag bhrot bhròg
Seachdain 23
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
aon sad làmh math
Seachdain 24
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
mòr rùm caol bàn
Seachdain 25
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
guth bùth cath
Seachdain 26
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
lùb bhàn bhùth sàbh
Seachdain 27
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
chàr ròp luch taobh
Seachdain 28
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
mu rus aran acras
Seachdain 29
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
orm cadal doras
Seachdain 30
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
ùr agus làr cas
Seachdain 31
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
amar ag òl rù-rà mucan
Seachdain 32
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
radan Dad lorg glac
Seachdain 33
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
an làn suas dod
Seachdain 34
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
uan òg fàg
Seachdain 35
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
toll gob ann aon
Seachdain 36
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
car cus bog tog
Seachdain 37
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
àl mòr baga bàta
Seachdain 38
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
bonn fonn bròg poca
Seachdain 39
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
san sad
Seachdain 40
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
làr làmh math