Stiùdeo Mìrean-measgaichte
Seachdain 1
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
air aig airson mòr
Seachdain 2
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
iad ri is
Seachdain 3
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
sibh sinn sin ’s e
Seachdain 4
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
thu thuirt tha latha
Seachdain 5
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
latha aon ro fon
Seachdain 6
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
taigh a-staigh tràigh chaidh
Seachdain 7
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
th’ ann bh’ ann clann ann
Seachdain 8
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
a-mach a’ cluich ach chluich
Seachdain 9
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
aon chluich iad sinn
Seachdain 10
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
a-steach carson clann leam
Seachdain 11
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
agam airson chaidh chun
Seachdain 12
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
don leum sin pòg
Seachdain 13
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
thog a-mach agad bh’ ann
Seachdain 14
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
thu càite sibh taigh
Seachdain 15
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
th’ ann chuir mòr sìos
Seachdain 16
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
’s e is
Seachdain 17
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
airson iad sibh thuirt
Seachdain 18
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
latha a-steach carson clann
Seachdain 19
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
agam leum chaidh càite
Seachdain 20
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
math iad chluich aon
Seachdain 21
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
thu thog agad sibh
Seachdain 22
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
sinn taigh chuir mòr
Seachdain 23
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
sìos a-staigh thuirt faod
Seachdain 24
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
saor seo cèic bha
Seachdain 25
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
thoirt iasg air iad
Seachdain 26
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
uan cuan fuar teth
Seachdain 27
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
cluas uair faic taic
Seachdain 28
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
tha bha dùin ach
Seachdain 29
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
ball call seall thall
Seachdain 30
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
ann an na rann
Seachdain 31
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
ceann caraid clas stad
Seachdain 32
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
stoc math agam leum
Seachdain 33
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
thuirt thu agad sinn
Seachdain 34
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
taigh mòr beag sìos
Seachdain 35
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
faod seo faic air
Seachdain 36
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
thog latha airson a-steach
Seachdain 37
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
chuir càite iad agam
Seachdain 38
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
leam càite chaidh chluich
Seachdain 39
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
leum carson tha latha
Seachdain 40
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
Diluain math bha a-steach