Stiùdeo Mìrean-measgaichte
Seachdain 1
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
againn a bheil ag iarraidh cha robh chunnaic
Seachdain 2
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
dhà falbh a h-uile rudan thòisich
Seachdain 3
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
agamsa a’ coimhead ag innse cha toigh còig
Seachdain 4
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
donn faodaidh is toigh ruith thuirt
Seachdain 5
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
aice a' dèanamh an-dè choimhead còmhla ri
Seachdain 6
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
dubh fhuair an uair sin sgoil trì
Seachdain 7
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
aige a-mach an-diugh chòrd daoine
Seachdain 8
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
duine geal ràinig sia uaine
Seachdain 9
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
aodann a-steach buidhe chuidich dearg
Seachdain 10
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
eile ghabh rinn thàinig an-diugh
Seachdain 11
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
fhèin Diluain Disathairne piuthar a-rithist
Seachdain 12
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
a’ faighinn dh’fhosgail ceithir fichead fhathast
Seachdain 13
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
Dimàirt Là na Sàbaid bràthair a-màireach a’ tighinn
Seachdain 14
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
dh’iarr seachd ceud ri taobh Diciadain
Seachdain 15
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
Didòmhnaich seanmhair a-raoir a’ dèanamh dh’fhàg
Seachdain 16
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
dhachaigh Diardaoin màthair seanair a-nochd
Seachdain 17
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
againn ag iarraidh rudan thàinig fhathast
Seachdain 18
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
agamsa eile a’ coimhead thuirt ruith
Seachdain 19
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
is toigh cha toigh ag innse còig thòisich
Seachdain 20
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
aige an-dè còmhla ri duine a-mach
Seachdain 21
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
daoine fhèin aodann dubh trì
Seachdain 22
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
craobh slaod gaoth glaodh aon-deug
Seachdain 23
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
choimhead naoi nead fear sean
Seachdain 24
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
breab each geata creag preas
Seachdain 25
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
cloc reothadh craobh againn ag iarraidh
Seachdain 26
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
agamsa fhèin fhathast a-rithist chunnaic
Seachdain 27
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
ceum leum blàth each èisg
Seachdain 28
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
gual fuar thèid ceist toiseach
Seachdain 29
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
daoine fhèin cha toigh leamsa eun
Seachdain 30
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
aige an-dè chunnaic is toigh gaoth
Seachdain 31
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
aice a’ dèanamh creag agamsa seo
Seachdain 32
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
leam ruith thàinig duine eile
Seachdain 33
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
a h-uile thoirt leatha sgrìobh nead
Seachdain 34
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
chaidh chluich sin mionaid Disathairne
Seachdain 35
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
chunnaic sinne iad diog Didòmhnaich
Seachdain 36
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
aige an-dè leis leugh naoi
Seachdain 37
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
daoine fhèin chunnaic preas glaodh
Seachdain 38
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
aice leam diofar a’ togail a’ coimhead
Seachdain 39
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
fhathast a-rithist a h-uile thuirt thog
Seachdain 40
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
thòisich còig ag iarraidh rudan againn