Stiùdeo Mìrean-measgaichte
Seachdain 1
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
Diluain Disathairne piuthar a-rithist a’ faighinn
Seachdain 2
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
fhèin dh’fhosgail ceithir fichead fhathast
Seachdain 3
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
Dimàirt Là na Sàbaid bràthair a-màireach a’ tighinn
Seachdain 4
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
dh’iarr seachd ceud ri taobh Diciadain
Seachdain 5
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
a-nochd ’s dòcha dh’fhalbh naoi thachair
Seachdain 6
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
mìle dhachaigh Diardaoin màthair seanair
Seachdain 7
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
seanmhair a-raoir a’ dèanamh ochd dh’fhàg
Seachdain 8
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
Didòmhnaich Dihaoine athair co-ogha a-màireach
Seachdain 9
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
caraid an-dràsta dh’èigh deich furasta
Seachdain 10
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
aodann seachad chaidh chunnaic a-rithist
Seachdain 11
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
a’ faicinn buidhe chòrd an-diugh an dòchas
Seachdain 12
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
a-mach a-steach fhuair a h-uile faodaidh
Seachdain 13
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
an uair sin às dèidh an ath latha chunnaic thèid
Seachdain 14
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
fios diog mionaid ciall buan
Seachdain 15
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
iasgach biadh iarr ialtag fiadh
Seachdain 16
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
uair mìos sìos fiacail facal
Seachdain 17
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
bualadh luath slaodach furasta uabhasach
Seachdain 18
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
gual stuadh gluasad suarach aimsir
Seachdain 19
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
cuairt duais ainm cairt maide
Seachdain 20
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
plaide taigh a-staigh aire faire
Seachdain 21
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
faisg gàire ainmear buadhair gnìomhair
Seachdain 22
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
làidir cruaidh àireamh tràigh stàirn
Seachdain 23
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
fàinne slàinte uisge fuil tuil
Seachdain 24
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
buidhe tuig a-muigh dùin sùil
Seachdain 25
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
fliuch tiugh an-diugh riut rium
Seachdain 26
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
seall ball call robach salach
Seachdain 27
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
clach a-nochd a-màireach an-diugh feasgar
Seachdain 28
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
madainn gàrradh corrag seinn teann
Seachdain 29
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
ceann fonn donn balla caraid
Seachdain 30
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
sabaid clann chlas chlàr slat
Seachdain 31
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
sgìth sgòr sgùr Diluain ceàrn
Seachdain 32
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
Dimàirt triantan sgudal slaodach a’ faicinn
Seachdain 33
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
Diciadain aodann seachad an uair sin an ath latha
Seachdain 34
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
Diardaoin mionaid dhachaigh màthair athair
Seachdain 35
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
Dihaoine piuthar bràthair fhathast a-rithist
Seachdain 36
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
Disathairne fhuair a h-uile an dòchas làidir
Seachdain 37
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
Didòmhnaich bualadh chluich thig thuirt
Seachdain 38
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
gluasad stuagh àireamh tràigh slàinte
Seachdain 39
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
ialtag a-nochd an ath latha robach corrag
Seachdain 40
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
ainmear buadhair gnìomhair riut rium