Stiùdeo Mìrean-measgaichte
Seachdain 1
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
fhathast ri taobh ag iarraidh cha robh chunnaic sleamhainn cluich cluais sgadan sgudal
Seachdain 2
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
thuirt seachdain a h-uile rudan thòisich sguir sgròb sgath cosgais bun-sgoil
Seachdain 3
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
agamsa a’ coimhead ag innse cha toigh bliadhna sgioba sgian sian stuthan craobhan
Seachdain 4
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
ceud faodaidh is toigh ruith thuirt starrag creideamh tràth blàth bràthair
Seachdain 5
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
aice a’ dèanamh an-dè choimhead còmhla ri clann san slat slàinte màthair
Seachdain 6
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
dubh fhuair an uair sin sgoil trì creagach chrùb cruinne cridheil athair
Seachdain 7
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
aige a-mach an-diugh chòrd daoine crochadh crùbach dathan mathan piuthar
Seachdain 8
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
duine geal ràinig sia uaine cnothan snàth croitear crìochnaich cromag
Seachdain 9
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
aodann a-steach buidhe chuidich dearg leatha snàthad thuirt thàinig thairis
Seachdain 10
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
eile ghabh rinn thàinig an-diugh theab thugam thugad thugaibh sònraichte
Seachdain 11
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
fhèin Diluain Disathairne piuthar a-rithist shìos shuas theirig Shamhna fhuair
Seachdain 12
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
a’ faighinn dh’fhosgail ceithir fichead fhathast co-ogha a-rithist air ais feamainn fichead
Seachdain 13
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
Dimàirt Là na Sàbaid bràthair a-màireach a’ tighinn chosg chaidh chuir chluich chunnaic
Seachdain 14
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
dh’iarr seachd ceud ri taobh Diciadain sionnach sealltainn chòrdadh chan eil o chionn
Seachdain 15
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
Didòmhnaich seanmhair a-raoir a’ dèanamh dh’fhàg chàraich choimhead chaidh a-cheana cianalas
Seachdain 16
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
dhachaigh Diardaoin màthair seanair a-nochd gheàrr dhùisg dhòmhsa gheibh gheata
Seachdain 17
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
Am Faoilleach An Gearran Am Màrt An Giblean An Cèitean An t-Ògmhios An t-Iuchar An Lùnastal An t-Sultain An Dàmhair
Seachdain 18
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
An t-Samhain An Dùbhlachd èisteachd smaoineachadh fuireach mìosan mìosachan bliadhna latha seachdain
Seachdain 19
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
An t-Earrach An Samhradh Am Foghar An Geamhradh a’ bhòn-dè taghadh faighneachd leagh leugh tagh
Seachdain 20
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
tiugh bhuat bhuapa bhuaibh sgrìobh dèan dealbhaich a bharrachd meanbh sàbhailte
Seachdain 21
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
mu dheidhinn chan urrainn ’s urrainn an urrainn toilichte abhainn uabhasach amhach còmhnard blasad
Seachdain 22
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
brònach troimh-a-chèile seachdainean thachair seòlta bloigh bloighean ceàrnan bleideag glanadh
Seachdain 23
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
smaoinich fhathast a h-uile bun-sgoil steapa glanadh glacadh glèidh gleansach dathte
Seachdain 24
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
stoirm stàball stamag srann streap gluasad glùinean clogaid cluasag cladh
Seachdain 25
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
cruth craos crann craiceann creachan clogaid cnatan fuachd cnothan a-rithist
Seachdain 26
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
starrag stocainn stiùir stailc creideamh cnàimhneach a' fuireach a' feitheamh gnogadh gnìomhair
Seachdain 27
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
crìoch cromag cruaidh domhainn cruinne bradan bragail bratach breabadh breac
Seachdain 28
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
creidsinn latha dathan croitear cnothan bràithrean peathraichean brèagha breugach brònach
Seachdain 29
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
snàthad dathte thill thall thèid crùbag broilleach craos cràdh fhathast
Seachdain 30
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
shuas shìos Shamhna shocair shùil dragh an-dràsta dràibh drumair gruth
Seachdain 31
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
fhuair fhèin fhathast chàraich sionnach cruinne cridheil athair eile ghabh
Seachdain 32
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
cailleach-oidhche timcheall tionndaidh thilg thugainn thàinig piuthar a-rithist shìos croitear
Seachdain 33
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
thugam freagair fuachd chaill chuala an uair sin creagach chòrd fhathast mìosan
Seachdain 34
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
fuaigheal choimhead chaidh a-cheana choibhneil a-rithist sionnach tiugh bhuat bhuaibh
Seachdain 35
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
cosgais chùm chaill theirig thugaibh a’ faighneachd a' coimhead còmhla ri chunnaic fhathast
Seachdain 36
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
ghàrradh gheàrr gheata ghèam leagh dathan ag innse cha toigh ruith starrag
Seachdain 37
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
faighnich freagairt uabhasach toilichte brònach creideamh o chionn aodann
Seachdain 38
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
chuidich chunnaic a h-uile fhathast a-rithist a' feitheamh seachdain craobhan
Seachdain 39
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
bhiodh bhòt bhitheadh bhuaibh bhuat fliuch an-diugh seachad
Seachdain 40
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
a bharrachd an uair sin an urrainn chan urrainn ’s urrainn mosach gràmar draoidheil