Stiùdeo Mìrean-measgaichte
Seachdain 1
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
mullach bàrdachd chunnaic a-rithist cuspair fànas Gàidhlig sgrùdadh ’s dòcha inntinneach
Seachdain 2
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
gnìomh mu dheidhinn teagaisg ionnsachadh goireas notaichean siubhail a’ dèanamh fuadach barrachd
Seachdain 3
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
leabhraichean a’ cleachdadh buidheann cuairt-beatha bliadhna cuiridh thugaibh thugam thugad thuca
Seachdain 4
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
thuice fhathast an urrainn ’s urrainn chan urrainn cothrom faireachdainn farsaing teaghlach matamataig
Seachdain 5
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
coille-uisge na Seumasaich Linn Bhictoria feadhainn tuigsinn beachdan naidheachdan lethbhreac furasta mac-meanmna
Seachdain 6
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
chiad dàrna treas ceathramh còigeamh siathamh seachdamh ochdamh naoidheamh deicheamh
Seachdain 7
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
aonan dithis triùir ceathrar còignear sianar seachdnar ochdnar naoinear deichnear
Seachdain 8
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
cuideigin àiteigin ruideigin seirbheis draghan baidhsagal trioblaidean earrann mòintich ceangail
Seachdain 9
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
gealladh stiùir iomall air adhart air ais companaidh poileasaidh an aghaidh agallamh còmhdhail
Seachdain 10
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
chaochail mairidh nàbaidh dòigheil eatarra meur-chlàr stòras gnothach meirgeach pòcaidean
Seachdain 11
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
earranta cùirtearan coinnichidh a’ sèideadh deigheadh air adhart air ais fhathast ghabhadh ghabhail
Seachdain 12
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
ìosal a’ sìneadh a’ chabhasair dràibhear a dh’aithnicheas uabhasach corragan òrdagan borb a’ bhean-phòsta
Seachdain 13
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
lìonadh letheach uaireadair ruighinn fallaineachd feallsanachd a’ glagadaich cuideigin phlosg ’s dòcha
Seachdain 14
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
as cudromaiche bhitheas feumaidh na sheasamh a’ rèiteach eadar-dhealaichte stàirn smaoinich sgamhain bhitheadh
Seachdain 15
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
mhothaich chuimhnich astar chraiceann tachairt timcheall pàirtean fèithean ceallan a’ cluinntinn
Seachdain 16
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
saoilidh dh’fhaodadh a’ gluasad seòmar-cadail seòmar-suidhe dèideagan blàthachadh rudeigin coltach coltas
Seachdain 17
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
coimeas coma o mo chreach a’ faireachdainn beagan ciontach briseadh sùilean coimpiutair bathar-bog
Seachdain 18
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
làithean na bu luaithe gun toireadh dùsgadh fosgladh a’ dèanamh feumaidh choimhead chunnaic chì
Seachdain 19
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
leis leotha leatha leibh leat leam leinn tac-an-teine tuathanas tuathanach
Seachdain 20
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
ruigidh tillidh ithidh togaidh tilgidh ruithidh coisichidh caidilidh tuitidh òlaidh
Seachdain 21
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
dhomh dha dhi dhaibh dhuinn dhuibh dhut ise esan iad
Seachdain 22
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
orm ort air oirre oirnn orra oirbh fhathast a-rithist fhuair
Seachdain 23
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
tiugainn asam asad as asaibh asainn aiste asta dhichuimhnich thachair
Seachdain 24
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
siabann bliadhna diathad cianalas riaraich fiadhaich buachaille uachdar fuamhair gualaisg
Seachdain 25
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
uallach stuagh uabhasach bualadh gluasad suarach luath tuath suath truagh
Seachdain 26
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
luach buan cuach bruadaran dualchainnt staidhre staidhrichean ainmich baidhsagal saighdear
Seachdain 27
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
faighneachd baisteadh cairteal faireachdainn sailead aiteamh gainmheach taingeil fosgailte gaisgeach
Seachdain 28
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
uaireigin uaireannan uaislean buaireadh uaireadair tuaineal cuairtean tuairmse suaicheantas buaidh
Seachdain 29
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
laighe faigh chaidh pailt gàirdeachas gàireachdainn àirigh pàircean gàirdean càilear
Seachdain 30
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
anail aimsir filleadh màileid pàipear pàileas àireamhair sgàineadh bàirneach druid
Seachdain 31
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
tuit tuitidh thuit a’ tuiteam breacaist bràiste bràithrean branndair brathadair brathadh
Seachdain 32
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
breabadh bristeadh brosnachadh soirbheachail soirbheachas misneachd togail gnìomhachas crannadh crannag
Seachdain 33
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
cainnt losgann mula-mhàgag cailleach-oidhche coineanach coinneamh coinneachadh cuinneag uinneag bun-os-cionn
Seachdain 34
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
searrach curran curracag adharcan ’s urrainn chan urrainn burras barran corrach starrag
Seachdain 35
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
ag ionnsachadh a’ tionndadh a’ coiseachd ùbhlan meal-bhuc lus-gàrraidh cneamh uinneanan dearcan slaman-milis
Seachdain 36
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
peasairean pònairean briosgaidean coillteir boillsgeadh agallamh barrall peirceall cearcallan triantan
Seachdain 37
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
fanaid bucaid racaid geamannnan sgrìobhadair a’ sguabadh sgudail ath-chuartachadh craiceann creachan
Seachdain 38
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
a’ creidsinn creutairean cridheil a’ crìochnachadh cnòthan athair màthair bràthair piuthair snàthad
Seachdain 39
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
chàraich choimhead chaoidh cheana choibhneil chuimhnich chogadh chogaidh choinnich chogais
Seachdain 40
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
chiùin fhuair fhèin fhathast a-rithist cha robh cosgais sònraichte feumainn fuaigheal