Stiùdeo Mìrean-measgaichte
Seachdain 1
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
a’ smaoineachadh a’ tuigsinn a’ dòrtadh buachaille croitearachd uabhasach a-rithist toilichte muladach gnìomhachas
Seachdain 2
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
Am Faoilleach An Gearran Am Màrt An Giblean An Cèitean An t-Ògmhos An t-Iuchar An Lùnastal An t-Sultain An Dàmhair An Samhain An Dùbhlachd
Seachdain 3
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
iomairt cuimhneachadh dìochuimhneachadh a’ ruighinn sgoiltean goireasan postairean a dh’aithghearr ainmeachadh dealbhachadh
Seachdain 4
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
cruthachadh sònraichte cuideigin àiteigin fuadaichean a’ cleachdadh rudeigin eadar-theangachadh foghlam iomchaidh
Seachdain 5
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
nàdarra eisimpleir goireasan bileagan fhathast craicte cothroman dh’obraich clasaichean ’s dòcha
Seachdain 6
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
faireachdainnean atharrachadh freagarrach comhairle a’ feuchainn nas fharsainge fa-near cuideachadh caibideil iomairtean
Seachdain 7
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
a’ sgaoileadh teaghlaichean bathar-bog coimpiutairean matamataig feadhainn an-ath-bhliadhna an-ath-sheachdain coimhearsnachd a’ beachdachadh
Seachdain 8
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
na Seumasaich cùmhnant naidheachd lethbhreacan ionmhasair rùnaire ceannard iar-cheannard an t-uabhas iarrtas
Seachdain 9
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
pàrlamaid aontachadh cumhachd aithris aithisg sgeulachdan taisbeanadh sgìrean glèidhte eileanan
Seachdain 10
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
stèiseanan a thòiseachadh moladh oifisean amharc seirbheisean dragh riaghaltas sgiobaidhean
Seachdain 11
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
Uibhist Na Hearadh Leòdhas Arcaibh Sealtainn Glaschu Inbhir Nis Dun Èideann Barraigh Obar Dheathain
Seachdain 12
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
baidhsagalan trioblaidean a’ leudachadh ag ullachadh earrannan mòintichean ceanglaichean coltach coltas iomallach
Seachdain 13
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
iomall gealladh a’ gealltainnn stiùireadh leantainn connspaideach foillseachadh a’ soirbheachadh a’ comharrachadh air adhart
Seachdain 14
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
mi-laghail coileaneadh a’ dearbhadh poileasaidhean coinnichidh sgrìobhte a dh’aindeoin an aghaidh muinntir troimh-a-chèile
Seachdain 15
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
buannachadh agallamhan a’ stèidheachadh còmhdhail dh’fhaoidte chaochail bàta-teasargainn feumalachdan seirbheisean a-rithist
Seachdain 16
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
deigheadh buileach tionndadh cabhsair greimeachadh a’ suathadh bitheadh cuimhneachadh sruthadh nèapraig
Seachdain 17
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
tiormachadh truinnsearan suidheachadh blèideagan-sneachda coineanach sligeanach bruthadh faodar mothachail cabhagach
Seachdain 18
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
gàireachdainn lachanaich a dh’aithnicheas uaireadair gabhaibh a thabhainn gleidheadh eadar-dhealaichte a’ faireachdainn smaoinichidh
Seachdain 19
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
searbhadair asnaichean leumadairean ùineachan tuill freagraidh annasach iomradh feansaichean a dh’fhanaid
Seachdain 20
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
tèarainte earbaill pitheidean mothachadh a’ cnuasachadh borb breac an t-sìl grioglachan ceilearadh tarragan
Seachdain 21
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
eatarra chitheadh dòigheil gnothaichean uaireigin fiadhaich meirgeach pòcaidean beingidhean droch-nàdarrach
Seachdain 22
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
a’ maoidheadh leothasan crathadh a choinnicheas borb mas math mo chuimhne dhìochuimhnich rathaidean Am Faoilleach An Gearran
Seachdain 23
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
a’ smaoineachadh a’ tuigsinn a’ dòrtadh buachaille croitearachd uabhasach a-rithist toilichte muladach mu dheireadh
Seachdain 24
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
Am Màrt An Giblean An Cèitean An t-Ògmhios An t-Iuchar An Lùnastal An t-Sultain An Dàmhair An t-Samhain An Dùbhlachd
Seachdain 25
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
gnìomhachas iomairt cuimhneachadh smaoineachadh a’ ruighinn sgoiltean goireasan postairean a dh’aithghearr ainmeachadh
Seachdain 26
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
dealbhachadh cruthachadh sònraichte cuideigin àiteigin fuadaichean a’ cleachdadh rudeigin eadar-theangachadh foghlam
Seachdain 27
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
foghlamaichte iomchaidh iomradh iomrall eisimpleir goireasan bileagan fhathast craicte cothroman
Seachdain 28
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
dh’obraich clasaichean ’s dòcha faireachdainnean atharrachadh freagarrach comhairle a’ feuchainn nas fharsainge fa-near
Seachdain 29
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
cuideachadh caibideil iomairtean a’ sgaoileadh teaghlaichean bathar-bog bathar-cruaidh coimpiutairean matamataig feadhainn
Seachdain 30
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
a’ beachdachadh na Seumasaich cùmhnant naidheachdan lethbhreacan ionmhasair rùnaire ceannard iar-cheannard an t-uabhas
Seachdain 31
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
an-ath-bhliadhna an-ath-sheachdain coimhearsnachd iarrtas pàrlamaid aontachadh cumhachd aithris aithisg aiste
Seachdain 32
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
sgeulachdan taisbeanadh sgìrean glèidhte eileanan stèiseanan a thòiseachadh moladh oifisean amharc
Seachdain 33
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
seirbheisean faireachdainnean fàileadh lèirsinn claisneachd blas dragh riaghaltas Eilean Sgitheanach
Seachdain 34
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
eileanan Gàidhealtachd bailtean-mòra Uibhist a Tuath Uibhist a Deas Beinn na Faoghla Barraigh Èirisgeidh Bhatarsaigh
Seachdain 35
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
Leòdhas Na Hearadh Scalpaigh Ròna Ratharsaigh Lios Mòr Muile Ìle Tiriodh
Seachdain 36
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
Aran Diùra Beàrnaraigh Scarp Arcaibh Sealtainn Colbhasa Èirinn A’ Chuimrigh
Seachdain 37
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
Sasainn Èirinn a Tuath Gaeilge sgiobaidhean baidhsagalan trioblaidean a’ leudachadh ceanglaichean coltas coltach
Seachdain 38
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
iomallach iomall gealladh a’ gealtainn stiùireadh leantainn connspaideach foillseachadh a’ soirbheachadh a’ comharrachadh
Seachdain 39
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
air adhart mi-laghail companaidh a’ dearbhadh poileasaidhean coinnichidh sgrìobhte a dh’aindeoin an aghaidh muinntir
Seachdain 40
Cluich, Leugh, Can, Còmhdaich
troimh-a-chèile buannachdan agallamhan a’ stèidheachadh còmhdhail ma dh’fhaoidte chaochail bàta-teasairginn feumalachdan a’ cuideachadh comhair